Prokrastinacija kod dece

Odlaganje kućnih i školskih obaveza ili prokrastinacija kod dece čest je razlog zbog kojeg se roditelji javljaju psihologu. Sve više roditelja oseća se nemoćno pred naletom školskog gradiva. Osim u...

Jadan ja; blago njima

Jadan ja; blago njima je priča o samosažaljenju. Život mladog monaha u Tajlandu delovao mi je nepravično. Stariji monasi dobijali su najbolju hranu, sedeli na najmekšim jastucima i nikad nisu mora...