Kolektivne iluzije

Kolektivne iluzije podrazumevaju naše mišljenje o tome kakva shvatanja, koje stavove, želje i  preferencije ima većina ljudi u našem okruženju. ...