Kolektivne iluzije

Kolektivne iluzije

Kolektivne iluzije podrazumevaju naše mišljenje o tome kakva shvatanja, stavove, želje i preferencije ima većina ljudi u našem okruženju. Sa...