prihvatanje nesavrsenosti, perfekcionizam

Prihvatanje nesavršenstva

Šta je to perfekcionizam? Perfekcionizam je višedimenzionalna i složena dispozicija, koja se, generalno gledano, opisuje kao težnja ka savršenstvu, besprekornošću, postavljanju...