prihvatanje nesavrsenosti, perfekcionizam

Datum posta:

Kategorija:

Šta je to perfekcionizam?

Perfekcionizam je višedimenzionalna i složena dispozicija, koja se, generalno gledano, opisuje kao težnja ka savršenstvu, besprekornošću, postavljanju visokih standarda i očekivanja od sebe i drugih, kao i pratećom negativnom samoevaluacijom ponašanja. U psihološkoj literaturi razlikujemo zdravi od nezdravog perfekcionizma.

Kada govorimo o nezdravom perfekcionizmu, obično mislimo na situacije kada osoba smatra da je vredna tek kada ostvari svoje ciljeve, te se nefleksibilno drži svojih standarda i pravila vezanih za ponašanje koje vodi cilju i zahteva od sebe da sve bude savršeno. Međutim, i kada ostvari prethodno postavljeni cilj, osoba neretko menja sam cilj ili postavlja novi, ponovo iz istih potreba. Na taj način, osoba ostaje u osećaju nezadovoljstva i nema priliku da promeni svoja uverenja o sebi i da shvati da je vredna bez obzira na svoje uspehe.

Metafora o prihvatanju nesavršenstva

U središtu jedne bašte nalazilo se prekrasno cveće raznih boja koje se presijavalo na suncu. Baštovan je provodio brojne sate brinući se o svakom cvetu i njegovoj latici. Jednog dana, primetio je da jedan cvet nije bio savršeno simetričan kao ostali. Listovi su mu bili manji, a stabljika nije bila prava. Baštovan se rastužio i razočarao u sebe. Počeo je da sumnja u sebe i da umanjuje svoj trud i rad. Postao je preokupiran idejom da sve bude savršeno, i primećivao je mane skoro svakog cveta.

Dok je šetao svojom baštom, primetio je leptira kako leti iznad cveta i sleće na različite cvetove, bez obzira na njihov oblik ili boju. Baštovan je tada shvatio da umesto da uživa u lepoti bašte kao takve, postao je okupiran onim što nije valjalo. Težeći ka savršenstvu, zaboravio je na ostalo lepo cveće, osećaj prijatnosti i sreće koji je imao boraveći u svojoj bašti.

Ovo je metafora koju sam čula na jednoj od edukacija kojima sam prisustvovala na temu perfekcionizma. S obzirom na to da današnja kultura značajno podstiče težnju za savršenstvom, vrlo često i rado je koristim da ilustrujem nepovoljnu stranu perfekcionizma. S tim u vezi, hajde da detaljnije razmotrimo ovu temu.

Ciljevi u psihoterapijskom procesu

Generalno gledano, u psihoterapijskom radu, radimo na prevazilaženju nezdravog perfekcionizma u zdravi, koji i dalje obuhvata želju za ostvarivanjem raznih životnih ciljeva i ličnog rasta, ali podrazumeva otklanjanje nekonstruktivnog ponašanja koje nas ometa da uživamo u svakom danu. Sem toga, učimo da prihvatamo da je nesavršenstvo sastavni deo procesa rasta i da možemo da uživamo u bašti uprkos nesavršenim laticama cveća. Najvažnije, učimo da nas to ne čini manje vrednima.

Kako možemo sami sebi da pomognemo da bismo prevazilašli perfekcionizam?

Za početak, kako bismo bili korak bliže tom cilju možemo da identifikujemo oblasti u kojima imamo visoke standarde. Možemo da razmislimo i kako to utiče na naše svakodnevno funkcionisanje. Zapitajmo se šta je prvi korak ka postizanju pozitivne promene u našem životu bez težnje ka savršenstvu. Oslobađanje od nezdravog perfekcionizma nije lak proces. Upornim radom na njegovoj promeni ipak je moguće prevazići ga, makar u većini životnih aspekata. Ključan korak ka promeni jeste trenutak kada shvatimo da isti rezultat možemo ostvariti i bez zahteva ka savršenstvu.

Do tada, umesto zaključka, u trenucima kada očekujemo od sebe nemoguće, možemo se setiti kratkog podsetnika da ni jedna bašta nije savršena.

 

Za više informacija o individualnim psihoterapijskim seansama i edukacijama možete nas kontaktirati putem imejl adrese: [email protected]

Tijana Spasojević
Master psiholog
RE&KBT psihoterapeut pod supervizijom

Ostavite odgovor