Kako pomoći deci u kriznim situacijama

Akutna stresna reakcija predstavlja odgovor na težak fizički i mentalni stres. Obično se javlja nakon događaja koji su egzistencijalno ugrožavajući...