Pozitivne afrimacije

Pozitivne afirmacije

Pozitivne afirmacije i njihova moć Pozitivne afirmacije su moćan mehanizam za razvoj našeg uma i života. Zasnivaju se na teoriji samopotvrđivanja,...