Razvoj neverbalne komunikacije sa decom

Datum posta:

Kategorija:

Razvoj neverbalne komunikacije je važan aspekt u procesu ostvarivanja sigurnog i pouzdanog odnosa sa decom. Kroz govor tela, izraze lica i ton glasa, možemo preneti ljubav, podršku i razumevanje. Ovo su ključni elementi za izgradnju snažnih odnosa i razvoj životnih veština kod dece.

Šta je neverbalna komunikacija?

Neverbalna komunikacija uključuje sve oblike komunikacije osim reči. To su govor tela, izraz lica, kontakt očima i ton glasa. Kada zagrlimo dete, nasmešimo se ili ga nežno dodirnemo po ramenu, koristimo neverbalnu komunikaciju. Ove radnje mogu poslati snažne poruke ljubavi i podrške.

Pozitivna neverbalna komunikacija pomaže deci da se osećaju voljeno i sigurno. Takođe im pomaže da razviju važne veštine, kao što su sposobnost razumevanja drugih i efikasna komunikacija. Deca koja osećaju podršku kroz neverbalne signale razvijaju bolje socijalne veštine i imaju zdravije odnose sa drugima.

Kako korišćenje neverbalne komunikacije može ojačati odnos sa detetom?

Možete koristiti govor tela i izraze lica da pošaljete pozitivne poruke svom detetu. Evo nekoliko ideja za svakodnevne situacije:

  1. Dodir i blizina: Dodirnite detetovu ruku ili ga zagrlite. Ovo pokazuje da vam je stalo i da ste tu za njega.
  2. Kontakt očima: Kada pričate sa detetom, uspostavite kontakt očima. To pokazuje da ste fokusirani i da vam je ono važno.
  3. Govor tela: Sagnite se na nivo deteta. Time pokazujete da želite biti blizu i da ga ozbiljno shvatate.
  4. Izrazi lica: Osmehnite se kada dete uspe u nečemu ili pokažite saosećanje kada je tužno. Ove male gestove dete će zapamtiti i ceniti.

Razvijanje veština kroz neverbalnu komunikaciju

Deca uče posmatrajući nas. Kada koristimo pozitivan govor tela i izraze lica, pokazujemo im kako da komuniciraju na sličan način. Na primer, ako dete vidi da se smešimo dok razgovaramo sa prijateljem, naučiće da je osmeh važan deo prijateljstva.

Takođe možemo pomoći detetu da prepozna kada je nekome drugom nelagodno. Na primer, ako se prijatelj povlači dok mu naše dete prilazi isuviše blizu, možemo mu reći: „Pogledaj, Ivan se odmiče od tebe. Možda mu treba malo prostora.”

Neverbalna komunikacija i pozitivno ponašanje

Možemo koristiti neverbalne signale da podstaknemo pozitivno ponašanje. Na primer, kada dete uradi nešto lepo, možemo mu dati palac gore ili se nasmešiti. Takođe, ako se dete ponaša neprikladno, možemo odmahivati glavom ili podići ruku kao signal za zaustavljanje određenog ponašanja.

Ponekad je teško ostati ozbiljan kada dete kaže nešto smešno ali neprikladno. Ipak, važno je da naši neverbalni signali budu u skladu sa našim rečima kako bismo poslali jasnu poruku.

Porodične aktivnosti za razvoj neverbalne komunikacije

Postoje razne zabavne aktivnosti koje mogu pomoći celoj porodici da razvije veštine neverbalne komunikacije:

  1. Igre pogađanja: Igrajte igre u kojima koristite izraze lica i govor tela da otkrijete tragove prilikom pogađanja.
  2. Gledanje TV emisija bez zvuka: Pokušajte da pogodite šta se dešava samo posmatrajući izraze lica i govor tela likova.
  3. Vežbanje tonova glasa: Govorite rečenice koristeći različite tonove glasa i pokušajte da pogodite emociju koja se prenosi.
  4. Crtanje emocija: Crtajte lica sa različitim izrazima sa svojim detetom i razgovarajte o tome kako se ljudi osećaju.

Neverbalna komunikacija i deca sa posebnim potrebama

Deca sa posebnim potrebama mogu imati različite nivoe sposobnosti kada je u pitanju neverbalna komunikacija. Deca na spektru autizma, na primer, mogu koristiti drugačije oblike komunikacije, poput pokazivanja na predmete koje žele. Bitno je prilagoditi pristup svakoj situaciji i detetu, koristeći načine koji su im najprijatniji.

Zaključak

Neverbalna komunikacija je moćan alat u našim odnosima sa decom. Koristeći pozitivne neverbalne signale, možemo ojačati naše veze, pomoći deci da se osećaju voljeno i podržano, i razviti njihove socijalne veštine. Kroz svakodnevne interakcije i svesno korišćenje neverbalne komunikacije, postavljamo temelje za zdrave i srećne odnose sa našom decom.

 

Ako smatrate da Vam je neophodna podrška ili savetovanje, slobodno nas kontaktirajte putem web-sajta ili i-mejl adrese.

Ostavite odgovor