Bezuslovno samoprihvatanje

Datum posta:

Kategorija:

Bezuslovno samoprihvatanje je koncept koji vuče korene iz taoističkih, budističkih, hrišćanskih ideja, kao i filozofiji egzistencijalizma. Danas zauzima značajno mesto u filozofiji Racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne psihoterapije.

Filozofija bezuslovnog samoprihvatanja predstavlja jedan od nekoliko mogućih stavova osobe prema samoj sebi, drugim ljudima i svetu koji je okružuje. Zasniva se na procenjivanju pojedinačnih aspekata koji čine naše ,,ja“, uz istovremeno odbijanje pridavanja sebi globalne ocene na osnovnu pojedinih delova.

Razumevanje bezuslovnog prihvatanja

Ključna ideja bezuslovnog prihvatanja jeste da privatimo sebe u potpunosti, sa svim našim vrlinama i manama, bez obzira na spoljne okolnosti ili sopstvene greške. To podrazumeva da ne uslovljavamo svoje samoprihvatanje našim postignućima, izgledom ili mišljenjem drugih ljudi. Umesto toga, fokusiramo se na unutrašnju vrednost i suštinsko ljudsko dostojanstvo koje svako od nas poseduje.

Usvajanje pristupa bezuslovnog samoprihvatanja dug je i nimalo lak proces. Ali nije sve što je lako, ujedino i najbolje za nas. Sposobnost da prihvatimo sebe zahteva promenu načina razmišljanja i ophođenja prema sebi. 

Prednosti usvajanja bezuslovnog prihvatanja

Usvajanje filozofije bezuslovnog prihvatanja može doneti brojne koristi u našem svakodnevnom životu. Može smanjiti anksioznost i stres, poboljšati odnose sa drugima i povećati naše samopouzdanje. Kada se oslobodimo potrebe za uslovnim samoprihvatanjem, otvaramo se za dublje razumevanje sebe i drugih, što nas čini tolerantnijim i empatičnijim prema različitostima.

Od sada u ponudi imamo online trening na temu: Bezuslovno samoprihvatanje, koji se sluša individualno, sa vremena i mesta koje Vam odgovara. Jedan od ciljeva treninga jeste sticanje veština i znanja koje će doprineti prihvatanju sebe i jačanju samoefikasnosti i samopouzdanja.

Trening je namenjen polaznicima bez obzira na formalno obrazovanje.

Prijava i detaljnije informacije putem sajta.

Kroz ove korake, možemo postepeno integrisati filozofiju bezuslovnog prihvatanja u naš život, što će nas učiniti emocionalno otpornijim i zadovoljnijim. Bićemo spremni da se suočimo sa izazovima i izgradimo snažne, autentične odnose sa sobom i drugima.

Ostavite odgovor