Razbijamo 5 najčešćih mitova o mentalnom zdravlju

Datum posta:

Kategorija:

Svi mi u nekom trenutku u životu doživljavamo stres. Stresori mogu biti vezani za posao, porodične probleme, bolest, finansijske brige i slično. Stres izgleda drugačije za svakoga i doživljava se na različitim nivoima. Neki se mogu jednostavnije nositi sa ovim problemima i rešavati ih, ali za druge oni predstavljaju izazov. Na svom vrhuncu, oni mogu uticati na produktivnost i sposobnost rada, a za druge to može biti prethodnica za probleme mentalnog zdravlja i drugih poteškoća.

Razgovori o mentalnom zdravlju često su obavijeni stidom, stigmom, tajnovitošću i mnoštvom dezinformacija. Uprkos svim naporima uloženim da se društvo obrazuje o realnostima i izazovima mentalnog zdravlja, ono ostaje tabu. Na radnom mestu, to je još veći izazov zbog skepticizma prema onima koji imaju problema sa mentalnim zdravljem.

Mitovi nasuprot činjenicama

Šta su mitovi, a šta činjenice? Kakav je uticaj mentalnog zdravlja na produktivnost i radnu snagu? Mi ćemo ocrtati i razbiti pet mitova o mentalnom zdravlju kako bismo stvorili informisanije, otvorenije, inkluzivnije i empatičnije radno okruženje za sve.

1. Mit: Pojedinci sa problemima mentalnog zdravlja ne mogu zadržati posao ili ga efikasno obavljati.

Činjenica: Simptomi mentalnih problema se manifestuju različito u zavisnosti od pojedinca i tačne prirode stanja. Iako je istina da to može uticati na nečiju radnu sposobnost, takođe može biti bez ikakvog efekta ili negativnog uticaja.Ako su osobe visoko funkcionalne, one mogu obavljati svoje svakodnevne aktivnosti bez smanjenja produktivnosti ili prisutnosti na poslu, uprkos unutrašnjim borbama.

2. Mit: Razgovor o problemima koji se tiču mentalnog zdravlja na poslu će uticati na napredak na poslu.

Činjenica: Pojedinci sa mentalnim problemima mogu da rade. Kada se stanje kontroliše i sledi plan lečenja, oni mogu da rade kao i svaki drugi zaposleni.

3. Mit: Mentalno zdravlje se ne može poboljšati na radnom mestu.

Činjenica: Dobrobit zaposlenih igra veliku ulogu u zdravlju i produktivnosti zaposlenih. Stvaranjem brižne kulture kompanije i nuđenjem bezbednog sistema podrške zaposlenima može doći do pozitivnih rezultata. Organizacije mogu da održavaju informativne sesije, upućuju zaposlene u centre za lečenje i ne progone zaposlene koji se bore.

4. Mit: Ako se borite sa problemima mentalnog zdravlja znači da ste slabi.

Činjenica: Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), depresija je najčešći mentalni poremećaj na svetu, koji pogađa više od 260 miliona ljudi. Ovo nije znak slabosti, niti je pokazatelj nedostatka volje. Razvoju mentalnih poremećaja mogu doprineti različiti faktori, poput genetike, hemijske neravnoteže i socijalnih stresora.

5. Mit: Pojedinci sa mentalnim problemima su nasilni i mogu biti opasni.

Činjenica: Uprkos tome što se u medijima prikazuje da su oni koji se bore sa problemima mentalnog zdravlja nasilni, ovo je retko tačno. Ovo su dezinformacije koje održavaju stigme oko mentalnog zdravlja.

Primeti. Govori. Delaj.

Fondacija Američke psihijatrijske asocijacije razvila je „Primeti. Govori. Delaj.” pristup na radnom mestu, koji može pomoći osoblju da razume i nauči više o problemima mentalnog zdravlja.

Primeti: ako ljudski resursi ili bilo koji kolega primete promene u ponašanju ili učinku kod saradnika koji ukazuju na sagorevanje i depresiju, mogu im se obratiti privatno da saznaju da li nešto nije u redu.

Govori: razgovarajte nasamo sa zaposlenim koji ima problem i pokažite svoju zabrinutost i saosećanje za njihov izazov. Razgovarajte sa njima bez osuđivanja, ali pažljivo, otvorenog uma i želje da znate i razumete stvari sa njihove tačke gledišta. Kada ljudi osete da su saslušani I osete se bezbedno, to ih ohrabruje da budu otvoreniji da čuju savete i dobiju pomoć.

Delaj: učinite dostupnim programe pomoći zaposlenima i ohrabrite one koji se bore da potraže pomoć, usmeravajući ih tamo gde mogu dobiti pomoć i unaprediti svoje mentalno zdravlje. Organizacije mogu da implementiraju inicijative za dobrobit zaposlenih koje obezbeđuju i fizičko i mentalno zdravlje svojih zaposlenih.

U poslednje vreme, pravi se prodor kada je u pitanju edukacija i lečenje osoba koje žive sa problemima mentalnog zdravlja. Pošto je toliko dalekosežno u svojim efektima i oblastima uticaja, mentalno zdravlje se ne može tretirati izolovano. Razbijajući ove mitove i razotkrivajući činjenice, radna mesta mogu razviti integrisan i holistički sistem podrške svojim zaposlenima.

 

Preuzeto sa https://alison.com/blog/busted-5-mental-health-myths-debunked.

 

Ako se i Vi suočavate sa problemima mentalnog zdravlja, a smatrate da niste u stanju da se samostalno izborite sa njima, obratite nam se putem mejla na [email protected] ili nas kontaktirajte putem sajta.

 

Marija Rapajić

Master psiholog

Integrativni psihoterapeut pod supervizijom

Ostavite odgovor