Pozitivne afrimacije

Pozitivne afirmacije

Pozitivne afirmacije i njihova moć Pozitivne afirmacije su moćan mehanizam za razvoj našeg uma i života. Zasnivaju se na teoriji samopotvrđivanja,...
Psihološka pomoć

Psihološka pomoć

Psihološka pomoć – šta je to? Psihološka pomoć ima važnu ulogu u očuvanju i poboljšanju mentalnog zdravlja pojedinca. Razumevanje razlika između...
Panični napad

Panika i zašto doživljavamo napade panike?

Šta je panika? Napad panike kao manifestacija anksioznosti predstavlja zastrašujuće iskustvo za osobu koja ga doživljava. Procenjuje se da svaki...