Pozitivne afirmacije

Pozitivne afirmacije

Pozitivne afirmacije su moćan mehanizam za razvoj našeg uma i života. Zasnivaju se na teoriji samopotvrđivanja, koja sugeriše da možemo...
Bezuslovno samoprihvatanje

Bezuslovno samoprihvatanje

Bezuslovno samoprihvatanje je koncept koji vuče korene iz taoističkih, budističkih, hrišćanskih ideja, kao i filozofiji egzistencijalizma. Danas zauzima značajno mesto...