Stres na poslu

Psiholog i psihoterapeut Irena Werner odgovara na pitanja Telegrafa o temi stresa na poslu!

Stres na poslu

Stres na poslu jedna je od onih stvari sa kojima se svakodnevno suočava većina ljudi, a koje ostavljaju drugoročne posledice na naše zdravlje. On  se može manifestovati na razne načine, a uzorok  mogu da budu razičite situacije, od pritisaka i rokova, pa do problema sa nadređenim.

– Možemo reći da je iskustvo stresa neminovni deo našeg života, a neretko sa izvorima stresa suočavamo se i na svakodnevnom nivou – kaže za Telegraf.rs psiholog Irena Werner

Definicija stresa

Ona ističe da, iako je to čest doživljaj, još uvek nemamo sveobuhvatnu definiciju stresa, sa kojom bi se složila većina autora i istraživača.

– Uobičajeno se stres definiše kao odgovor organizma na zahteve koji se pred njim nalaze, a koji prevazilaze kapacitete osobe da se sa njima sa lakoćom izbori. Stres može biti akutni, prilikom susreta sa izazovnim životnim događajima, kao i hronični, sa kojima se osoba suočava tokom produženog vremenskog perioda i koji značajno troši psihološke resurse osobe – naglašava psiholog.

Nalazi poslednjih istraživanja pokazuju da je učestalost stresa u poslovnom okruženju u značajnom porastu.

Najčešći razlozi za stres na poslu

– Kao najčešći izvori stresa u radnom okruženju navode se organizaciona kultura, promene u menadžmentu i organizaciji, uslovi fizičkog okruženja i stepen bezbednosti na radu, nedostatak podrške, pritisak koji se postavlja pred njih, prekovremen rad, diskriminacija, mobing i odnosi sa ostalim zaposlenima.

Naravno, i mnogobrojne druge situacije i okolnosti mogu biti izvori stresa. Sa stresom na poslu suočavaju se i novozaposleni, kao i oni sa više radnog iskustva. Doživljaj stresa je individualan, a u obzir je potrebno uzeti važnost same situacije, neizvesnost, trajanje, broj stresora, njihov intenzitet i nivo ekspertize – kaže Werner.

Kakao navodi naša sagovornica, posledice nepovoljnog i negativnog stresa na poslu su brojne i pogađaju nekoliko nivoa i oblasti.

Ostatak teksta možete pročitati na ovom linku. 

 

Sa željom da Vam ponudimo saznanja koja će Vam olakšati život i poboljšati kvalitet života, pozivamo Vas da se prijavite na naše programe edukacije, koji se održavaju u prostorijama Psihološkog savetovališta Centar u Beogradu ili online putem Skype-a ili Viber-a.

Postavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.