prihvatanje nesavrsenosti, perfekcionizam

Prihvatanje nesavršenstva

Šta je to perfekcionizam? Perfekcionizam je višedimenzionalna i složena dispozicija, koja se, generalno gledano, opisuje kao težnja ka savršenstvu, besprekornošću, postavljanju...
Novogodišnji ciljevi

Novogodišnji ciljevi i zašto ne uspevamo da ih ostvarimo

Novogodišnji ciljevi Novogodišnji ciljevi postaju sve važnija tema kako se približava kraj godine, te smo skloni analizi naših postignuća i iskustava...