psihoterapija

Psihoterapija

Psihoterapija u širem kontekstu je oblik terapije u kojoj pronalazimo vešte i ciljane terapijske procese pomoću kojih se klijentova osećanja,...
procena ličnosti

Procena ličnosti

Procena ličnosti predstavlja složen i važan proces u domenu psihologije koji se oslanja na opsežan skup metoda i teorija kako...
Razbijamo 5 najčešćih mitova o mentalnom zdravlju

Razbijamo 5 najčešćih mitova o mentalnom zdravlju

Svi mi u nekom trenutku u životu doživljavamo stres. Stresori mogu biti vezani za posao, porodične probleme, bolest, finansijske brige...
Samopouzdanje

Samopouzdanje

Većina nas teži da ima veći stepen samopouzdanja. Vera u sopstvene sposobnosti, kvalitete i prosuđivanje je neophodna za naše mentalno...
Pozitivne afirmacije

Pozitivne afirmacije

Pozitivne afirmacije su moćan mehanizam za razvoj našeg uma i života. Zasnivaju se na teoriji samopotvrđivanja, koja sugeriše da možemo...
Psihološka pomoć

Psihološka pomoć

Psihološka pomoć ima važnu ulogu u očuvanju i poboljšanju mentalnog zdravlja pojedinca. Razumevanje razlika između psihologa, psihoterapeuta i psihijatra je...